TUNING

ค่าใช้จ่ายในการปรับจูนเสียง

 

เปียโน ค่าการจูนเสียง

GRAND PIANOS

2,500 .-

UPLIGHT PIANO

1,500.-

Tage  <เปียโนไฟฟ้าคาสิโอ><เปียโนไฟฟ้า casio><เปียโนมือ2><เปียโนอัพไรท์มือสอง>< Grand Piano มือสอง>< Upright Piano มือสอง><yamaha เปียโนมือสอง><yamaha clp735><yamaha u30a><yamaha yu3><yamaha yu5>